Den som tröttnat på sina sönderlästa berättelser kan vända blad genom att lämna in de gamla till återvinning.

En insamling av böcker i Västerås har nyligen slagit nytt rekord, berättar återvinningsjätten Vafab som står bakom initiativet. Bolaget har under 2019 samlat in över 1.000 ton, motsvarande omkring 3 miljoner böcker.

Vafabs insamling var först i Sverige, men nu har det stora intresset fått fler bolag att börja med återvinning av böcker.

”Det är otroligt kul att den här satsningen har skapat ringar på vattnet. Vi har sett flera andra bolag och kommuner som har tagit efter – och fler är på gång. Det är många som hör av sig till oss för att få råd och tips om hur man kan införa det här på ett bra sätt”, säger Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på Vafab, i ett pressmeddelande.

Foto: Jon Tyson/Unsplash

Samtidigt menar Gunnar Weiring att det är bättre om varje bok lästes av fler. På så sätt kommer man ifrån ”slit-och-släng”, och mindre energi går åt till att återvinna gamla böcker som fortfarande är i gott skick.

”Vi samarbetar med flera välgörenhetsorganisationer som tar emot både böcker och annat på våra Återbruk, men det kan vara svårt för dem sälja vidare. Återanvändning är ytterligare ett steg uppåt i avfallshierarkin – men vi behöver få folk att köpa och läsa begagnade böcker i större utsträckning”, säger han.