Att du har svårt att sova kan tyckas vara ett problem som bara påverkar dig, men faktum är att forskningen menar annorlunda.

Fler än var tionde svensk lider idag av sömnproblem, även kallad insomni. Nu rapporterar TT om en ny nordisk studie kring hur barn till föräldrar som lider av sömnbesvär riskerar att drabbas av samma problem.

”Våra resultat ger ett starkt stöd för att ärftliga, genetiska faktorer kan spela en viktig roll för utvecklingen av de flesta typer av sömnbesvär”, säger professor Eva Lindberg.

Studien omfattar nära 6.000 kvinnor och män i 50-årsåldern och lika många av deras vuxna barn i Sverige, Norge, Island, Danmark och Estland.

Foto: Gregory Papas/Unsplash

Deltagarna fick svara på en enkät huruvida de hade svårt att somna, snarkade högljutt, vaknade under natten och om de kände sig onormalt sömniga under dagen.

Ett par år senare fick barnen svara på samma frågor, och när forskarna analyserade svaren såg de att nästan alla sorters sömnproblem var betydligt vanligare hos barnen om föräldrarna hade samma typ av besvär.

Två av slutsatserna som drogs var därmed att sömnbesvär kan vara ärftliga, och att de genetiska förutsättningarna påverkar risken att drabbas av sömnproblem.