Gör våra skärmar oss dummare? Ja, åtminstone om man ser till den senaste forskningen inom området som visar att daglig exponering av blått ljus både förkortar livslängden och skadar hjärnans nervceller.

Skingrande skärmar

Det har länge diskuterats hur ljuset från våra digitala skärmar påverkar vår hälsa negativt. Åsikterna går isär bland forskarna och vissa menar att skärmanvändande till en viss grad är fördelaktigt för vårt välmående, medan vissa menar att skärmarna bör slopas totalt.

Enligt riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) bör barn under fem år ha högst en timmes skärmtid per dygn, men forskaren Emma Frans menar att riktlinjerna ska ses som rekommendationer på grund av den bristfälliga forskningen inom området. I en intervju för SVT tidigare i år slår hon hål på myterna om skärmtid:

– Det finns studier som tittat på skärmanvändande bland ungdomar där man har sett att de som använder skärm ibland, men inte jämt – verkar må bäst. Så att ta bort skärmar helt är nog inte bra, förklarar Emma Frans.

Ett oexploaterat ämnesområde

Dock är undersöks området för fullt och i dagarna publicerades en ny studie som visar att skärmar kan göra mer skada på hjärnan än vi kunnat förutspå.

Tidigare forskning har visat att blått ljus primärt verkar ha en skadlig effekt på synen. Men nu rapporterar Ny Teknik om en färsk studie som pekar på att det blå ljuset kan påverka oss även om ljuset inte lyser in i ögat.

Foto: Unsplash/Youssef Sarhan

Fruktflugor och blått skärmljus

Studien i fråga är publicerad av Oregon State University i USA som har genomfört ett omfattande experiment där man utsatt fruktflugor för belysning med led-lampor.

Det framkom att belysningen påskyndade flugornas åldrande samtidigt som hornhinnan och hjärnans nervceller tog skada. Även muterade fruktflugor födda utan ögon fick samma hjärnskador och nedsatta rörelseförmåga.

Överraskande resultat

”Det faktum att ljuset accelererade åldrandet hos flugorna var inledningsvis väldigt överraskande för oss. Vi mätte aktiviteten i vissa gener hos gamla flugor och kom fram till att gener som skyddar mot stresspåverkan aktiverades när flugorna hölls i ljuset”, säger Jaga Giebultowicz, professor i biologi, i ett uttalande.

I framtiden hoppas forskarna på att producenterna förbättrar våra digitala skärmar och inför nya funktioner som gör displayen med användarvänlig. Detta i hopp om att hitta en långsiktig lösning på ett potentiellt hälsoproblem.