Vad gör man hos företagshälsovården i Stockholm?

Inom varje arbetsplats så bör det finnas en företagshälsovård. Den ska finnas till för de anställda på olika sätt och vis. Behöver ni ansluta er till en företagshälsovård i Stockholm?

Om man blir sjuk eller skadad på något vis kan man behöva uppsöka en läkare eller en vårdcentral. Detta för att bli undersökt och komma fram till vad som har orsakat skadan eller sjukdomen. Genom sitt företag som man arbetar på så kan man få den hjälpen, utan att behöva gå till en annan vårdinrättning. Om man exempelvis blir sjuk, antingen kortvarigt eller långvarigt, på grund av sjukdom eller skada, så kan man besöka sin företagshälsovård. Företagshälsovården ska alltså vara en oberoende expertresurs som tar hand om både fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö samt rehabilitering.

Regelbunden kontakt mellan arbetsgivare och företagshälsovården

Om man skulle råka ut för psykisk ohälsa som ett exempel, så kan man be sin chef att koppla in företagshälsovården. Man kan få komma dit för att få någon att prata med, samt eventuellt en remiss vidare till någon annan vårdinrättning om det skulle vara så att det behövs. Varje företag bör alltid se till att ha koll på arbetsplatsens arbetsmiljö på olika sätt. Genom regelbundna besök för de anställda hos företagshälsovården i Stockholm kan man alltså förebygga både skada såväl som sjukdom. Som skyddsombud på en arbetsplats har man också kontinuerlig kontakt på olika sätt med de som arbetar inom företagshälsovården. På så vis kan man förmedla kontakt mellan arbetstagare och företagshälsovården.